صوت سنج با 11ديود نوراني

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه